18.01.2016

Plan nabave REA-e Kvarner za 2016. godinu

Temeljem članka 20. stavak 4.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-OUSRH), objavljuje se Plan nabave REA-e Kvarner d.o.o., Regionalne energetske agencije Primorsko-goranske županije, za 2016. godinu.
 
Javni naručitelj REA Kvarner d.o.o. izjavljuje da sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-OUSRH) nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Privici:
plan_nabave_2016_rea_kvarner.pdf
plan_nabave_2016_rea_kvarner_i_izmjene.pdf
plan_nabave_2016_rea_kvarner_ii_izmjene.pdf
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana