12.01.2017

Plan nabave REA-e Kvarner za 2017. godinu

Temeljem članka 28. stavaka 1., 3. i 5.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), objavljuje se Plan nabave REA-e Kvarner d.o.o., Regionalne energetske agencije Primorsko-goranske županije, za 2017. godinu.

Javni naručitelj izjavljuje da temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima REA Kvarner, regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Privici:
Plan_nabave_2017_REA_Kvarner
Plan_nabave_2017_REA_Kvarner_I_izmjene
Plan_nabave_2017_REA_Kvarner_II_izmjene
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana