23.01.2015

Plan nabave REA Kvarner d.o.o. za 2015. godinu

Temeljem članka 20. stavak 4.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-OUSRH), objavljuje se Plan nabave REA-e Kvarner d.o.o., Regionalne energetske agencije Primorsko-goranske županije, za 2015. godinu.

Javni naručitelj REA Kvarner d.o.o. izjavljuje da sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-OUSRH) nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.Privici:
Plan nabave 2015 REA Kvarner 3. izmjene
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana