04.04.2017

Javni natječaj za zapošljavanje Suradnika za provedbu projekata na određeno vrijeme

REA Kvarner objavljuje javni natječaj za zapošljavanje Suradnika za provedbu projekata na određeno vrijeme.
Objava Oglasa: Hrvatski zavod za zapošljavanje i web stranica REA-e Kvarner od 04. travnja 2017. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa, tj. do 12. travnja 2017. godine.

Privici:
natjeaj-suradnik-za-provedbu-projekata-rea-kvarner.pdf
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana