18.10.2016

Objavljen natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgradaStanari višestambenih zgrada će moći dobiti makismalan iznos od 13 milijuna kuna po projektu, ukoliko se odluče na cjelovitu energetsku obnovu svoje zgrade. Dana 17.10.2016. objavljen je javni poziv za predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada, u sklopu kojeg će se zaprimati prijave do 17. siječnja, a sve s ciljem dodjele ukupno 147 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova.
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je javni poziv na kojeg će se moći javiti ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrada (predstavnik suvlasnika) ili upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade. Poziv će biti otvoren do 17. siječnja, do kad će se zaprimati projekti, a u ovom prvom krugu natječaja će se ukupno dodijeliti 147 milijuna kuna bespovratnih poticaja.
Energetski pregled i energetski certifikat, prije i nakon obnove, glavni projekt energetske obnove (i elaborati, ako je primjenjivo) te upravljanje projektom i administracija sufinancirat će se sa 85% prihvatljivih troškova, dok će se za provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te provođenje stručnog i projektantskog nadzora odobravati do 60% povrata investicije.
Novi izvor financiranja podrazumijeva i prilagodbu dosadašnjih uvjeta, koje upravitelji zgrada i predstavnici stanara moraju detaljno proučiti kako bi se što uspješnije prijavili za sredstva. No, taj posao olakšat će im Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će imati dvojaku ulogu. U Fondu najavljuju kako će im jedna od prvih aktivnosti biti održavanje informativnih radionica diljem Hrvatske, na kojima će pojasniti sve izmjene u uvjetima prijave i financiranja. Nakon toga, bit će dostupni upraviteljima i predstavnicima za individualna savjetovanja i dati im detaljne upute za pripremu dokumentacije, ali i kasniju provedbu i praćenje projekata.

Uvjeti za prijavu:
  • prijaviti se mogu isključivo cijele zgrade (arhitektonske cjeline), ne i pojedinačni ulazi
  • zgrade ne smiju biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
  • projekti moraju ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje prostora (Qhn,d)
  • 66% zgrade mora biti stambene namjene, a negrijani nadzemni prostor ne smije biti više od 25% površine (hodnici i sl… - u to ne ulaze podzemni dijelovi zgrade)
  • mogu se prijaviti zgrade D razreda ili lošije ako su smještene na kontinentu, odnosno C razreda i lošije ako se nalaze u primorju (55% zgrada se nalazi u C razredu)
  • nužna je odgovarajuća suglasnost suvlasnika (>50% kvadrata stambene površine)
  • prilikom prijave je potrebno imati energetski pregled i certifikat te glavni projekt  - za koje će biti odobreno retroaktivno sufinanciranje od 85% (uz ograničenje maksimalnog iznosa) ukoliko su izrađeni kasnije od 1.1.2014. godine i usklađeni sa tehničkim uvjetima natječaja
  • prijave se rangiraju po broju ostvarenih bodova, kriteriji za bodovanje su, između ostalog, smanjenje potrebe za toplinskom energijom po uloženoj kuni odobrenog iznosa, broj stanova, energetski razred, starost zgrade, planirana ušteda energije, smanjenje CO2 emisija, spremnost projekta za provedbu (sklopljeni ugovori s izvođačima za radove, s bankom za kreditiranje) i slično
  • dodatni bodovi se daju projektima koji uključuju korištenje obnovljivih izvora energije te zamjenu energenta za grijanje
 
Prijavitelji se prvo javljaju u Fondov Sektor za energetsku učinkovitost, koji im pomaže u pripremi projektnog prijedloga. Nakon što dobiju „zeleno svjetlo“, odnosno potvrdu da je njihov projekt spreman za prijavu, upravitelji zgrada, odnosno predstavnici stanara isti predaju na adresu Fonda u drugu službu - Posredničko tijelo koje provodi odabir projekata. 
Postupak dodjele bespovratnih sredstava traje 120 dana, i to nakon isteka roka od 90 dana za predaju projektnih prijedloga, a završava odlukom o financiranju koju donosi ministar graditeljstva i prostornog uređenja.

Tekst poziva kao i ostale materijale o objavljenom natječaju možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1297.
 

Privici:
upute_za_prijavitelje_v1.pdf
sazetak_poziva_v1.pdf
Copyright © 2018 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana