01.10.2020

ISLANDER (H2020)NAZIV PROJEKTA:  Ubrzavanje dekarbonizacije otočnih energetskih sustava  (eng. Accelerating the decarbonisation of islands’ energy systems)

AKRONIM PROJEKTA: ISLANDER
PROGRAMSKI OKVIR:  Horizon 2020 
WEB STRANICA: ISLANDER Project (islander-project.eu)
STATUS PROJEKTA: u provedbi

PARTNERI:

AYESA Advanced Technologies - vodeći partner (Španjolska)
Fundación IDENER (Španjolska)
Steinbeis Innovation Gmbh (Njemačka)
Nordseeheilbad Borkum GmbH (Njemačka)
ZIGOR Research&Development (Španjolska)
CEGASA (Španjolska)
BCM Energy (Francuska)
Katholieke Universiteit Leuven (Belgija)
EMEC - European Marine Energy Centre Ltd (Ujedinjeno Kraljevstvo)
DAFNI - Network of Sustainable Greek Islands (Grčka)
Regionalna energetska agencija Kvarner (Hrvatska)

TRAJANJE PROJEKTA: od 01. listopada 2020. do 30. rujna 2025. (60 mjeseci)
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 8.284.687,00 EUR
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je ubrzavanje dekarbonizacije nekoliko odabranih otočnih energetskih sustava. U prvoj fazi projekta planira se realizacija niza pilot aktivnosti na njemačkom otoku Borkum s ciljem da se energetski sustav otoka učini autonomnim te da ga se u potpunosti dekarbonizira. Druga faza projekta uključuje aktivnosti tzv. „otoka – sljedbenika“ (eng. follower islands) u Škotskoj (Mainland, dio otočja Orkney), Grčkoj (Skopelos i Lefkada) i Hrvatskoj (Cres).
Regionalna energetska agencija Kvarner bit će zadužena za izradu dva tzv. replikacijska plana. Prvi će Plan biti fokusiran na otok Cres, analizirat će se metodologija i intervencije koje su u okviru projekta provedene na Borkumu s ciljem predlaganja mjera i aktivnosti koje se mogu replicirati na Cresu. Drugi replikacijski plan bit će fokusiran na ostale otoke Kvarnerskog zaljeva.