Pilot projekt solarnog hlađenja realiziran u okviru EU IPA projekta ADRIACOLD