Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2022. godinu

Temeljem članka 28. stavaka 1., 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16),  objavljuje se Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2022. godinu. 

Plan nabave objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Privici:
Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2022. godinu
Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2022. godinu I. izmjene
Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2022. godinu II. izmjene
Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2022. godinu II. izmjene