16.10.2019

Obavijest o privremenom zatvaranju javnog poziva FZOEU

Zbog velikog broja zaprimljenih prijava na Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju, koji je objavljen 18. rujna 2019. godine u 9:00 sati u Narodnim novinama (NN 88/2019) i na mrežnim stranicama Fonda, iznos traženih bespovratnih sredstava premašio je 16. listopada 2019. godine raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu.
Stoga Fond obavještava sve građane, odnosno zainteresirane podnositelje zahtjeva da od 15:00 sati 17. listopada 2019. godine do daljnjega neće zaprimati i obrađivati nove zahtjeve i dopune zahtjeva za sufinanciranje. Zahtjevi zaprimljeni u poštanskim uredima ili pisarnici Fonda nakon navedenog vremena neće se razmatrati. Fond će po objavi ove Obavijesti donijeti Odluku o zatvaranju Poziva ukoliko se utvrdi da su do trenutka objave ove Obavijesti raspoloživa sredstva po Pozivu iskorištena.
Obzirom da je utvrđeno kako određeni broj zaprimljenih zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju, postoji mogućnost daljnjeg zaprimanja zahtjeva sukladno uvjetima iz Javnog poziva o čemu će javnost biti obaviještena preko mrežnih stranica Fonda.