08.07.2021

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Predmet ovog poziva je sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru i to: električnih bicikala (5-15 kom), turističkih vozila i vozila kategorija L1- L7 na električni pogon, zatim vozila M1 kategorije na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik, vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik.

Potencijalni prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) sa sjedištem na području Republike Hrvatske te predstavljaju javne naručitelje i naručitelje u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava. 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 15.000.000,00 kuna. Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi:

  • do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 2.000.000,00 kuna korisnicima koji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, isključivo za kupnju turističkih vozila na električni pogon,
  • do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna svim ostalim korisnicima iz točke III. ovog Poziva, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu 

Javni poziv je otvoren 7.7.2021., a podnošenje prijava započinje 15. srpnja 2021. godine u 9:00 sati.

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Fonda.