01.04.2015

Dani inženjera strojarstva 2015

U organizaciji Hrvatske komore inženjera strojarstva, u Vodicama je od 25. do 27. ožujka održan 4. Međunarodni kongres „Dani inženjera strojarstva“ koji je okupio preko 300 sudionika. Direktor REA-e Kvarner Darko Jardas u okviru panela posvećenog energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu i industriji te financijskim modelima potpore, održao je pozvano predavanje na temu  „Pilot projekti hlađenja na objektima Tehnički fakultet u Rijeci i Thalassotherapia u Crikvenici“, predstavivši dvije instalacije solarnog hlađenja realizirane u okviru europskih projekata IPA ADRIACOLD te MED EMILIE.