24.09.2020

Diplomski rad na temu Unija dobitnik godišnje nagrade Hrvatskih voda

Povodom 144. obljetnice vodnog gospodarstva i Dana Hrvatskih voda dodijeljena su godišnja priznanja za stručne i znanstvene radove. Nagradu za najbolji diplomski rad iz područja koja se odnose na vodno gospodarstvo dobio je Dino Kovačević mag. ing. mech. za rad „Analiza spone vodnog i elektroenergetskog sustava otoka Unije“. Rad je obranjen na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, našeg partnera na EU projektu INSULAE, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Gorana Krajačića.

Priznanja Hrvatskih voda tradicionalno se dodjeljuju već 22. godinu zaredom za najbolje diplomske radove te disertaciju i najbolje djelo iz hidrotehnike i vodnog gospodarstva. Kako se navodi u nagrađenom radu kolege Kovačevića, današnji otoci predstavljaju izvrsne lokacije kad su u pitanju inovacije u energetici i korištenje novih tehnologija. Posebnost je u njihovoj izoliranosti od kopna, velikom potencijalu za implementaciju obnovljivih izvora energije (OIE), te potencijalnoj neraspoloživosti osnovnih resursa. Otok Unije je ogledni primjer kao dio H2020 INSULAE projekta u okviru kojeg će se implementirati OIE s vodovodnim sustavom, te koristiti nove tehnologije kao što su 5G i IoT (engl. Internet of Things) za praćenje i monitoring podataka.

Cilj nagrađenog diplomskog rada bio je prikazati analizu spone vodovodnog i elektroenergetskog sustava, što je zahtijevalo istražiti i educirati se o osnovnim elementima tih sustava, uključujući tehnologiju desalinizacije i metode uštede vode. Istraženi su osnovni podatci o otoku Unije te trenutnom i planiranom stanju na otoku, koje obuhvaća sustav baterije i fotonaponske elektrane, te vodovodni sustav s desalinizatorom. Modeliranje ulaznih podataka u sustav preuzeto je iz stvarnih podataka na lokaciji, gdje je to bilo moguće, a djelomično je bilo potrebno uvoditi određene pretpostavke. Za analizu su korištena dva softvera otvorenog koda, EPANET za simulaciju vodovodnog sustava i Calliope za povezivanje i optimizaciju vodovodnog i elektroenergetskog sustava (EES) koristeći linearnu optimizaciju. Softveri su pokazali dobre rezultate i ostavljaju dodatni prostor za daljnji rad i modifikaciju programiranjem. Obrađen je osnovni scenarij koji je opisan, dok ostali scenariji predstavljaju nadogradnju popunjavajući njegove nedostatke.

U izradi rada korišteni su podatci, modeli i izvještaji izrađeni u okviru EU projekta INSULAE, kao i podatci ustupljeni od strane Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o.

Čestitamo na dodijeljenom priznanju i vjerujemo tek jednom od brojnih akademskih radova koji će proizaći iz pilot projekta Unija kao oglednog otoka u području samoodrživosti.