08.05.2014

Edukativna radionica na temu OIE i EE u Gradu Kastvu

Primorsko-goranska županija, Lokalna akcijska grupa TERRA LIBURNA i Regionalna energetska agencija KVARNER pozivaju Vas na radionicu:

Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost: mogućnosti za privatni i javni sektor te kućanstva

 

Gradska vijećnica Grada Kastva, srijeda 14. svibnja 2014. godine, s početkom u 17.00 sati

 

Radionica se održava u okviru strateškog EU projekta ALTERENEREGY u kojem Primorsko-goranska županija sudjeluje kao partner, a čiji je cilj osigurati pretpostavke za održivi razvoj jadranskog prostora na održivim energetskim kriterijima i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije.

Poziv na događanje i prijavnica nalaze se u prilogu. 

 

Projekt Alterenergy sufinanciran je od strane Europske unije kroz Instrument pretpristupne pomoći IPA.          Privici:
Alterenergy seminar Kastav_plakat
Alterenergy Kastav_prijavnica