30.03.2011

Grad Kastav potpisao Covenant of Mayors

Grad Kastav pridružio se velikoj i ambicioznoj europskoj inicijativi Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors), koja okuplja gradonačelnike energetski osviještenih gradova Europe u trajnu mrežu, s ciljem smanjenja emisije CO2 u svom gradu za više od 20%, na koliko obvezuje Prijedlog Europske energetske politike iz 2007. godine.

Obveza potpisnika je razviti Akcijsk plan energetski održivog razvitka (SEAP) - ključni dokument koji sadrži aktivnosti i mjere kojima će lokalne vlasti postići ciljno smanjenje emisije CO2 do 2020. godine, a mjere se odnose kako na javni tako i na privatni sektor. U cilju promicanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije organiziraju se Energetski dani. Europska komisija pomaže inicijativu organiziranjem konferencija, poticanjem najboljih primjera u praksi putem internetskih stranica, te pomaganjem lokalnim vlastima u financiranju svojih energetskih aktivnosti kroz programe EU, kao što je ELENA.