27.03.2013

Javni poziv Primorsko-goranske županije u sklopu IPA Adriatic CBC strateškog projekta

 

Primorsko-goranska županija je dana 25. ožujka 2013. godine u Novom listu i na svojim internet stranicama objavila Javni poziv za iskazivanje interesa jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije s ukupnim brojem stanovništva manjim od 10.000, za implementaciju aktivnosti usmjerenih na primjenu i ispitivanje modela održivog upravljanja i korištenja energetskih resursa. Javni poziv je obljavljen u sklopu provedbe strateškog projekta IPA jadranske prekogranične suradnje "Alterenergy".

 

Strateški projekt ALTERENERGY, financiran iz IPA Programa jadranske prekogranične suradnje, nastoji dati značajan doprinos postizanju više razine održivosti s obzirom na proizvodnju i korištenje energije u jadranskom području. U postizanju cilja, strateški projekt ALTERENERGY slijedi vrlo specifičnu viziju: promicanje održivosti u zajednicama na Jadranu, s populacijom manjom od 10.000 stanovnika, kroz integrirani pristup učinkovitog korištenja energije i njezine proizvodnje iz obnovljivih izvora.

Specifični cilj projekta ALTERENERGY je razviti replikativni model održivog upravljanja energetskim resursima u malim sredinama na Jadranu, poboljšanjem njihove sposobnosti za planiranjem i upravljanjem integriranim aktivnostima uštede energije i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, kroz zajednički pristup koji uključuje građane i lokalne gospodarske subjekte.

 

Javni poziv je namijenjen odabiru jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije, koja ima najprikladnije uvjete za provedbu sljedećih aktivnosti predviđenih projektom ALTERENERGY, a koje će Primorsko-goranska županija provoditi u razdoblju od 2013. do 2015. godine.

  1. aktivnosti edukacije, informiranja i izgradnje kapaciteta službenika u lokalnoj samoupravi,
  2. analiza energetske bilance i emisije CO2 na vlastitom području,
  3. razvoj integriranog plana energetske održivosti i / ili nadogradnja postojećeg energetskog planiranja,
  4. priprema studija izvedivosti za provedbu pojedinih aktivnosti utvrđenih u planu iz prethodnog stavka,
  5. realizacija pilot projekta s područja održivog upravljanja energetskim resursima i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Tekst javnog poziva i dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Primorsko-goranske županije.