01.12.2016

Kako zajednički planirati energetiku i mobilnost?U sjedištu Primorsko-goranske županije dana 30. studenog 2016. održana je radionica na temu integriranog planiranja energetike i mobilnosti u jedinicama lokalne samouprave (JLS), a  koju su zajednički organizirali Primorsko-goranska i Istarska županija te REA Kvarner.

Cilj radionice bio je okupiti relevantne lokalne, regionalne i nacionalne dionike – stručnjake u području energetike i/ili prometa, predstaviti SIMPLA metodologiju koja potiče suradnju različitih ustanova i/ili upravnih tijela uz zajedničko razvijanje akcijskih planova i mjera, potaknuti diskusiju, te koristiti preporuke i zaključke radionice u budućem razvoju trening programa i individualnog mentoriranja predstavnika JLS.

Prisutni predstavnici obaju županija, REA-e Kvarner, Grada Rijeke, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba, Udruge Cezar, tvrtke Rijeka promet d.d. i Zavoda za prostorno planiranje PGŽ, istaknuli su nedovoljnu usklađenost postojećih strateških dokumenata i smjernica na svim razinama, naglasili potrebu za boljim sustavima prikupljanja podataka u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kao i važnost novih SUMP smjernica koja izrađuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a koje bi trebale dati dodatni podstrek praksi izrade SUMP-ova u Hrvatskoj.