16.07.2019

Na Unijama predstavljene pilot aktivnosti projekta INSULAEKrećemo! Prvim projektnim sastankom in situ, koji se održao 11.-12. srpnja 2019. na Lošinju i Unijama, simbolično su započete pilot aktivnosti planirane u okviru EU projekta INSULAE.

Prvoga dana sastanka čiji je domaćin bio Grad Mali Lošinj, ključni partneri hrvatskog dijela konzorcija (Regionalna energetska agencija Kvarner,
Fakultet strojarstva i brodogradnje - Sveučilište u Zagrebu, Ericsson Nikola Tesla, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj), inozemni projektni partneri RINA-C i DAFNI, predstavnici Grada Malog Lošinja na čelu s gradonačelnicom Anom Kučić, zatim predstavnici HEP-a te Otočne razvojne agencije, raspravljali su o načinu i dinamici provedbe planiranih projektnih aktivnosti.

Aktivnosti projekta INSULAE nadovezat će se na postojeće djelovanje Primorsko-goranske županije i Regionalne energetske agencije Kvarner u okviru inicijative "Otok Unije-samoodrživi otok", kao i najavljenih aktivnosti HEP-a koji na Unijama planira izgradnju fotonaponske elektrane, a sve sa ciljem postizanja energetske neovisnosti otoka tijekom cijele godine.

Drugi dan sastanka održan je stoga na samim Unijama, a uključio je razgled lokacija na kojima će se realizirati projektom predviđene aktivnosti i investicije, te ključni dio – sastanak s mještanima kojima su predstavljeni svi planovi te dana mogućnost za otvoreni razgovor o svim dvojbama koje postoje vezano uz projektom predviđen razvoj Unija. Mještanima se obratila i Gradonačelnica Malog Lošinja kako bi podržala ovu inicijativu. Istaknuto je kako je realizacija ovog projekta korak prema višegodišnjim nastojanjima da se Unije preobraze u energetski neovisan otok, važnost čega su vjerujemo prepoznali svi prisutni mještani, kojima se ovim putem zahvaljujemo na sudjelovanju.