08.01.2021

Obavijest o zatvaranju javnih poziva FZOEU

S prvim siječnjom 2021. godine zatvoren je niz javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:
  • Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020. Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova“
  • Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.
  • Javni poziv za sufinanciranje korištenja UnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPGovima
  • Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju
  • Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva
  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.
  • Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22.ožujka 2020.godine