17.11.2021

Praktični alati za energetsku tranziciju otoka i ruralnih područja: Projekt PRISMI PLUS na pola putaEvaluacijskim sastankom koji se održao 21. listopada obilježena je prva polovica trajanja projekta PRISMI PLUS "Prijenos alata za integraciju OIE na pametnim mediteranskim otocima i ruralnim područjima", financiranog iz europskog programa Interreg MED.
Projekt je usmjeren na prijenos znanja i alata za planiranje na otoke i ruralna područja lokalnih samouprava Mediterana, kako bi se olakšao njihov prijelaz s energetskog sustava temeljenog na fosilnim gorivima prema samodostatnom i održivom modelu temeljenom na obnovljivim izvorima energije, u skladu s mjerama zaštite okoliša.

Projekt PRISMI PLUS posebno ima za cilj primijeniti alate pripremljene tijekom prethodne provedbe projekta PRISMI, poboljšati njihov potencijal i proširiti njihovu primjenjivost na udaljena ili ruralna područja koja se često nalaze u situacijama sličnim onima na malim otocima.
S tim u vezi, kao nove studije slučaja odabrani su otok Ventotene (Italija), Općina Nisyros (Grčka), Grad Čapljina (Bosna i Hercegovina) i Općina Mrkopalj (Hrvatska).

Projekt, koji koordinira prof. Davide Astiaso Garcia sa Sveučilišta Sapienza u Rimu, a lokalni koordinator za Hrvatsku je prof. dr. sc. Neven Duić (UNIZAG FSB) traje 16 mjeseci i povodom polovice projekta, održan je evaluacijski sastanak sa svim ostalim uključenim partnerima: Sveučilištem West Attica, Odjel za strojarstvo i Općina Nisyros (Grčka), Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Regionalna energetska agencija Kvarnera (Hrvatska), Grad Čapljina, Ured gradonačelnika (Bosna i Hercegovina) i ANCI Lazio, Regionalna udruga gradova i općina (Italija).

Više informacija o održanom sastanku i dosadašnjim projektnim rezultatima dostupno je u službenoj objavi za medije.