07.03.2013

Predstavljanje EU projekta PVTRIN - tečaja obuke instalatera fotonaponskih sustava

U četvrtak, 7. ožujka 2013. godine, s početkom u 15.00 sati, u prostoru Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci (Vukovarska 58, prizemlje), predstavnici Energetskog Instituta "Hrvoje Požar" i županijske Regionalne energetske agencije "Kvarner" predstavit će tečaj obuke instalatera fotonaponskih sustava, pokrenut na temelju zahtjeva o uspostavljanju i međusobnom prepoznavanju certifikacijskih shema za instalatere malih sustava obnovljivih izvora energije.

Radi se o pilot tečaju u sklopu europskog projekta PVTRIN čiji je nosioc Energetski Institut "Hrvoje Požar", dok su njihovi partneri na području Primorsko-goranske županije Regionalna energetska agencija "Kvarner" i Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci. Projekt PVTRIN (eng. Training of Photovoltaic Installers) bavi se potrebama tržišta razvijanjem programa obuke i certifikacijske sheme za instalatere koji su aktivni na području instaliranja i održavanja malih FN sustava. Kvalifikacijska shema i certificirani tečajevi obuke u svakoj državi članici se oslanjaju na kriterije postavljene u Direktivi 2009/28/EC (članak 14., Prilog IV) uzimajući u obzir nacionalni zakonodavni okvir. Obučavanjem kvalificiranih instalatera podupire se industrija fotonapona u potrebi za stručnom radnom snagom. Povećano povjerenje investitora u FN sustave dovest će do rasta tržišta. Certificirani instalateri fotonaponskog sustava povećat će svoju konkurentnost i poboljšati svoja tehnička znanja i vještine. Certifikacija će im osigurati „putovnicu“ za europsko tržište rada. Edukacijski materijali i alati te web platforma pruža im tehničku pomoć u bilo kojem trenutku.

Na obuci sudjeluje 25 polaznika, elektroinstalatera s iskustvom koji će usavršiti svoje znanje o principima rada i dimenzioniranju fotonaponskih sustava, te će biti upoznati s primjerima dobre prakse, instalacijom i održavanjem fotonaponskih sustava te uspostavljenjem sustava upravljanja kvalitetom i brigom o korisnicima.

Budući da se projektni konzorcij sastoji od partnera iz više država članica EU, uključivši Hrvatsku, dodatni cilj projekta je davanje smjernica za međusobno prepoznavanje certifikacijskih shema među državama članicama EU.