26.08.2022

Produljen je program sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća

U cijelosti prenosimo obavijest koju je na svojim web stranicama objavilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, vezano uz produžetak financiranja energetske obnove obiteljskih kuća do kraja 2022. godine:

Vlada je danas donijela Odluku kojom se produljuje rok za ostvarivanje prava na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća do 31. prosinca 2022. godine. Tom se odlukom osigurava kontinuitet energetske obnove i prije donošenja novog Programa obnove za obiteljske kuće koji će obuhvatiti razdoblje do 2030. godine.

Cilj Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine je povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje i provedba ovih aktivnosti podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno poticaj na gospodarsku aktivnost.

Vlada RH je na sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine donijela Odluku o produžetku financiranja u 2021. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine (Narodne novine, broj 83/2021) koja je obuhvaćala energetsku obnovu obiteljskih kuća neoštećenih u potresu te energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu. Temeljem iste Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 2021. godine i objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-2/21) koje nisu oštećene u potresu, s osiguranim sredstvima za sufinanciranje projekata u iznosu od 300 milijuna kuna. Javni poziv je zatvoren u prosincu 2021. godine. Ukupno je zaprimljeno 8.495 zahtjeva građana, podjednako iz svih krajeva Hrvatske, u kojima je zatraženo sufinanciranje za više od 16.000 mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Obrada zaprimljenih zahtjeva je u tijeku i očekuje se da će, uz ovom Odlukom osiguranih dodatnih 90 milijuna kuna, biti prihvaćeno 5800 projekata s prosječnim sufinanciranjem od 67.000 kuna po projektu. Međutim, u 2021. godini nije objavljen javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu za što je bilo osigurano 100 milijuna kuna. Neutrošena sredstva namijenit će se za provedbu ove aktivnosti u 2022. godini.

Novi Program energetske obnove obiteljskih kuća koji će obuhvatiti razdoblje do 2030. godine je u izradi te će ga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Vladi RH predložiti na usvajanje tijekom 2022. godine.

Sukladno Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, obveza Republike Hrvatske je trenutnu godišnju stopu obnove ukupne podne površine zgrada od 0,7% podići postepeno na 3% godišnje. Kako bi se i prije donošenja novog  programa za poticanje energetske obnove obiteljskih kuća osigurao kontinuitet obnove predlaže se produženje roka za ostvarivanje prava na sufinanciranje do 31. prosinca 2022. godine u okviru postojećeg Programa, do utroška preostalih sredstava iz 2021. godine za provedbu ove aktivnosti.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke u ukupnom iznosu od 190 milijuna kuna osigurana su Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2022. godini.

Sredstva u iznosu od 190 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2022. godini osigurana su iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspodjelom sredstava iz Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj na način:
  • 90 milijuna kuna namjenjuje se sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, na cijelom teritoriju RH, temeljem Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-2/21) iz 2021. godine te
  • 100 milijuna kuna namjenjuje se sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s istim.
Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu sufinancira se stopom od 80% prihvatljivih troškova, u cilju osiguravanja jednakih uvjeta sufinanciranja konstruktivne i energetske obnove, te poticanja građana, vlasnika obiteljskih kuća, na sveobuhvatnu obnovu.

Ovom Odlukom osigurava se kontinuitet energetske obnove obiteljskih kuća i doprinos nacionalnom klimatsko-energetskom cilju.

Izvor: mpgi.gov.hr