19.10.2010

Radionica Regionalne energetske agencije

U sklopu 22. kongresa Energija i okoliš, dana 18. listopada održana je radionica pod nazivom "Regionalne energetske agencije", čiji su moderatori bili g. Darko Jardas, direktor Regionalne energetske agencije Kvarner, gđa Sanja Đukić, stručna suradnica Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), te gđa Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje, Slovenija.

U sklopu radionice g. Jardas je obradio tematiku regionalnih energetskih agencija, njihove uloge u poticanju primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kao i primjere iz prakse u Primorsko-goranskog županiji. Također, istaknuta je i važna uloga agencija u "probijanju" danas još uvijek složenih procedura ishodovanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Gđa Đukić je obradila tematiku Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP), od njegovih pretpostavki do njegova donošenja i provođenja, uz naglasak na važnost organizacijske strukture koja je uključena u cjelokupni proces izrade SEAP-a.

Gđa Krmelj je u svom izlaganju predstavila primjere dobre prakse iz Republike Slovenije, kao i aktivnosti koje regionalne energetske agencije provode u Republici Sloveniji, s naglaskom na usmjerenost aktivnosti agencija na sve sektore - javni sektor, privatni sektor, kućanstva. Istaknuta je i važnost savjetodavne uloge koju energetske agencije imaju u poticanju primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.