03.05.2016

REA Kvarner na županijskom press kolegijuDirektor REA-e Kvarner Darko Jardas sudjelovao je na jučerašnjoj redovitoj tjednoj konferenciji za novinare na kojoj je, između ostalog, bilo riječi o programima energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji. 
Tijekom ove godine donijet će se trogodišnji plan iz kojeg će se izvlačiti godišnji planovi energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Primorsko-goranske županije.
REA Kvarner trenutno prati 313 zgrada jer su u njega ušle i manje zgrade poput lučkih uprava i za njih se prati utrošak energije na mjesečnoj razini. Ove godine REA Kvarner također treba dovršiti certificiranje svih zgrada, a to se odnosi na zgrade ispod 500m2 i time će Županija riješiti sve svoje obaveze što se tiče certificiranja. Temeljem prikupljenih podataka i energetskih pregleda odredit će se prioritetna lista objekata koji će ići na energetsku obnovu, počevši od onih koji imaju niže energetske razrede.