30.11.2011

REA Kvarner u pulskom TehnomontuDanas kad smo svjedoci nove ekonomske krize i porasta cijena fosilnih goriva i električne energije.
Analizom konkurencije na tržištu solarne termalne opreme i analizom potencijala korištenja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj,
TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o. preuzima razvoj potpuno novog solarnog kolektora i proizvodnje istog.
Uprava grupe Tehnomont usuglasila se oko osnovnog koncepta novog proizvoda,
a to je da novi kolektor SKT 100 bude konkurentniji na tržištu cijenom, kvalitetom i poboljšanim toplinsko-hidrauličkim karakteristikama.

Dokaz tome su rezultati ispitivanja, od strane švicarskog instituta SPF za solarnu energiju,
te rezultati rada kolektora na već izvedenom sustavu sa novim kolektorima (pilot projekt AC Lanterna-Riviera Poreč) koji svrstavaju naš proizvod među najbolje na tržištu.   
Novi Tehnomont kolektor ima iste gabaritne dimenzije kao i stari kolektor (1964 x 1034 mm), te se može vrlo jednostavno montirati na postojeću čeličnu konstrukciju.
U svrhu dokazivanja veće učinkovitosti novog kolektora u odnosu na stari, instalirali smo dva polja kolektora 10 novih (SKT100) i 10 starih (SKT 40),
koji rade u identičnim uvjetima. Na svaki od ta dva polja, odnosno cjevovoda ugradili smo kalorimetre koji mjere predanu toplinsku energiju u spremnik potrošne tople vode.
Iz dosada očitanih podataka o predanoj toplinskoj energiji, vidimo da je novi kolektor u odnosu na stari predao oko 40 % više energije u spremnik potrošne tople vode.

Ovim projektom želimo vidjeti kakve rezultate će postići novi Tehnomont kolektor kroz cijelu sezonu korištenja,
odnosno koliko više toplinske energije može proizvesti u odnosu na stari, te što bi značilo zamijeniti stare kolektore novima u smislu ekonomske opravdanosti.
Podatke o isplativosti zamjene kolektora moći ćemo vidjeti na kraju turističke sezone.