13.10.2020

Vijeće Predsjednika RH za energetsku tranziciju izradilo smjernice za održivo korištenje EU sredstavaČlanovi Vijeća za energetsku tranziciju, na čelu s posebnim savjetnikom Predsjednika za energiju i klimu Julijem Domcem, izradili su smjernice za održivo korištenje EU sredstava. Riječ je o smjernicama za programiranje Operativnih programa za financijsku perspektivu 2021. – 2027. i Plana za korištenje Fonda za oporavak u namjeri poticanja potrebnih reformi, ubrzavanja investicija i stvaranja uvjeta za održivi gospodarski razvoj u skladu s EU Zelenim planom.

Ciljevi ovog dokumenta definiraju nove modele razvoja Republike Hrvatske, a u kontekstu Europskog zelenog plana. Predložene su konkretne aktivnosti kroz koje je moguće ostvarenje vizije te dani odgovori na pitanja kako financirati ostvarenje vizije i kako potaknuti interes privatnog poduzetništva za ulaganja u zelene projekte.

„Hrvatska mora žurno usvojiti ambicioznu Nacionalnu razvojnu strategiju – Hrvatska 2030, koja će se temeljiti na klimatskoj neutralnosti do 2050. godine i ciljevima održivog razvoja s fokusom na jačanje domaće proizvodnje. Potrebno je značajno podići razinu efikasnosti procesa programiranja i pojednostaviti procedure. Upravo zato Vijeće predlaže uvođenje i nacionalnog modela vrednovanja rada svih tijela koji će biti vezan za postotak apsorpcije alociranih sredstava. EU sredstva koja su na raspolaganju treba pametno uložiti na način da njime mobiliziramo sredstva privatnog sektora i građana te da tako zajedno stvaramo novu vrijednost ovdje, lokalno, za nas. To nije novac za jednokratnu i kratkoročnu potrošnju. EU novac treba biti katalizator promjena i sredstvo za promjene hrvatskog društva na bolje za ljude, održivo, prilagođeno klimatskim promjenama i otporno na svaku krizu“, rekao je Julije Domac, predsjednik Vijeća Predsjednika Republike za energetsku tranziciju i posebni savjetnik Predsjednika Republike za energiju i klimu.  

Na sjednici su sudjelovali i predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koje je pokazalo spremnost na suradnju.

Vijeće predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju, tijelo čiji je zadatak organizacija i vođenje stručnih rasprava o posebno važnim pitanjima iz područja energetske tranzicje (prelaska na čiste i održive izvore energije i zaštite klime) u svrhu pripreme i komuniciranja stručnih podloga i smjernica iz područja energetske tranzicije te izrade strateške platforme od interesa za Hrvatsku osnovano je u kolovozu 2020. godine. Članovi Vijeća poznati su energetski i gospodarski stručnjaci i znanstvenici, među njima i ravnatelj Regionalne energetske agencije Kvarner, g. Darko Jardas.


Izvor: Predsjednik.hr
Foto: Ured predsjednika