10. sjednica Upravnog vijeća

10. sjednica Upravnog vijeća - poziv

10. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 19. rujna 2022. godine održana je 10. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća održane dana 26. srpnja 2022. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 9. sjednice Upravnog vijeća održane dana 26. srpnja 2022. godine.
  3. Donosi se Odluka o stjecanju imovine – službenog vozila.
  4. Donosi se Odluka o stjecanju imovine – uredske opreme.
  5. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.
  6. Donosi se odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće radnika ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.