11. sjednica Upravnog vijeća

11. sjednica Upravnog vijeća - poziv

11. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 20. listopada 2022. godine održana je 11. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća održane dana 19. rujna 2022. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 10. sjednice Upravnog vijeća održane dana 19. rujna 2022. godine.
  3. Prihvaća se Izvješće o radu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner u razdoblju 01.01.-30.09.2022. godine.
  4. Utvrđuje se Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
  5. Donosi se Odluka o usvajanju Prijedloga Plana rada i Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
  6. Donosi se Višegodišnji Plan uravnoteženja Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za razdoblje 2023. – 2025. godine.