20.10.2023

23. sjednica Upravnog vijeća

23. sjednica Upravnog vijeća - poziv

23. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 19. listopada 2023. godine održana je 23. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. listopada 2023. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 22. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. listopada 2023. godine.
  3. Prihvaća se Izvješće o radu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner u razdoblju 01.01.-30.09.2023. godine.
  4. Donosi se Odluka o usvajanju Prijedloga Plana rada i Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.