24. sjednica Upravnog vijeća

24 sjednica Upravnog vijeća - poziv
24. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 30. lipnja 2020.  godine održana je 24. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Donosi se Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  2. Donosi se Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  3. Daje se suglasnost ravnatelju na donošenje Odluke o isplati naknade zaposlenicima za godišnji odmor za 2020. godinu