35. sjednica Upravnog vijeća

35 sjednica Upravnog vijeća - poziv

35. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 30. srpnja 2021.  godine održana je 35. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Donosi se Odluka o prelasku radnika na radno mjesto višeg stupnja složenosti
  2. Donosi se Odluka o prelasku radnika na radno mjesto „Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata“
  3. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme