36. sjednica Upravnog vijeća

36 sjednica Upravnog vijeća - poziv

36. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 10. kolovoza 2021.  godine održana je 36. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Donosi se odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  2. Utvrđuje se pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner