16.12.2015

Pilot projekt „SunCool“ na riječkom Tehničkom fakultetuPilot projekt SunCool koji je osmislila i realizirala REA Kvarner, kao jedini hrvatski partner na MED projektu EMILIE, uključuje ugradnju tehnologije solarnog hlađenja pomoću vakuumskih solarnih kolektora i NH3-H2O absorpcijskog rashladnog uređaja na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, s ciljem hlađenja fakultetskih laboratorija, grijanja potrošne vode i vode koja kao medij cirkulira u krugovima unutar laboratorijskih prostora, te sa mogućnošću hlađenja / grijanja uredskih prostorija u razdobljima izvan radnog vremena laboratorija.
 
Tehničke karakteristike:
Rashladni uređaj / dizalica topline koja radi sa smjesom amonijaka i vode i služi za  dio postojećih laboratorija Zavoda za termodinamiku i energetiku Tehničkog fakulteta u Rijeci, i to: Laboratorija za rashladnu tehniku, Laboratorija za grijanje i klimatizaciju i Laboratorija za toplinska mjerenja. Uređaj ima mogućnost postizanja negativnih temperatura. Učinak hlađenja je 18,6 kW kod temperatura hlađene vode 6/12oC, rashladne vode 24/30oC i ogrjevne vode  85/78oC. Rashladni uređaj ima mogućnost  pogona otpadnom toplinom iz kogeneracije, toplom vodom iz kotlovnice ili solarnim vakuumskim kolektorima na krovu približne površine 50 m2. Sva oprema, kao pločasti toplinski izmjenjivači, ekspanzijske posude, pumpe i  regulacijski uređaji izvedeni su za novi dio laboratorijskog sustava. 
 
Dijelovi sustava:
Apsorpcijski rashladni uređaj, amonijak-voda (PINK), solarni kolektori, ( Viesmann-Heat Pipe), pumpe( Grundfoss-frekventno regulacijske), toplinski izmjenjivači (Pločasti-CIAT),  cjevovodi, armatura, izolacija, nosiva konstrukcija i regulacijski uređaji.