10.01.2020

EDUKATIVNI ENERGETSKI INFO CENTAR U TEHNIČKOJ ŠKOLI ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU

Tijekom 2013. godine u prostoru Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci opremili smo Edukativni energetski info centar, postavivši pokaznu opremu - fotonaponske module i  termalni sustav za toplu vodu i grijanje koji se sastoji od plinskog kondenzacijskog visokoučinkovitog kotla, solarnih kolektora (u vakuumskoj i pločastoj izvedbi), spremnika tople vode (300 l), pumpne grupe, sigurnosne grupe i automatske regulacije. Sve je međusobno funkcionalno povezano na način da bude reprezenativan primjer obiteljskog sustava za grijanje iz obnovljivih izvora energije i energetski učinkovitog grijanja plinskim uređajem koji služi za nadogrijavanje cijelog sustava. Termalni modul je postavljen u istoj radionici u kojoj je i fotonaponski modul te se nastavlja na edukativni i informativni dio.
U ožujku 2013., u okviru projekta PVTRIN (eng. Training of Photovoltaic Installers) čiji je nositelj bio Institut Hrvoje Požar, u prostoru Edukativnog energetskog info centra REA-e Kvarner održan je prvi tečaj obuke instalatera fotonaponskih sustava tijekom kojega su instalateri s iskustvom usavršili svoje znanje o principima rada i dimenzioniranju fotonaponskih sustava te bili upoznati s primjerima dobre prakse, instalacijom i održavanjem fotonaponskih sustava te uspostavljenjem sustava upravljanja kvalitetom i brigom o korisnicima.

Pokazna oprema danas služi za edukaciju različitih skupina dionika, a želja je i postupno nadopunjavati centar novim tehnologijama.