01.10.2012

ADRIACOLD (IPA Adriatic)

NAZIV PROJEKTA: Primjena tehnologija hlađenja putem sunčeve energije u jadranskim regijama (eng. Diffusion of Cooling and Refreshing Technologies using the Solar Energy Resources in the Adriatic Regions)

AKRONIM PROJEKTA: ADRIACOLD
PROGRAMSKI OKVIR: IPA Jadranska prekogranična suradnja
WEB STRANICA: www.adriacold.eu 
 
PARTNERI U PROJEKTU:
AREA Science Park Consortium, Italija
CORTEA, Italija
Province of Rimini, Italija
ENEA, Italija
GOLEA, Slovenija
Institut Jožef Stefan, Slovenija
Općina Piran, Slovenija
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Republika Hrvatska
Regionalna energetska agencija Kvarner, Republika Hrvatska
Grad Dubrovnik, Republika Hrvatska
Ekonomski institut Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Grad Drač, Albanija
 
CILJNA SKUPINA: Javna uprava, znanstvene institucije
TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci, od 01. listopada 2012. do 30. rujna 2015.
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 2.635.000,00 €
 
OPĆI CILJEVI PROJEKTA:
  • promovirati i širiti korištenje obnovljivih izvora energije za hlađenje na području Jadrana, kako bi se postigla veća nezavisnost o fosilnim gorivima,
  • veliki potencijal razvoja tehnologije solarnog hlađenja, od posebnog će značaja biti izgradnja pilot postrojenja, a jedno je predviđeno i na prodručju Primorsko-goranske županije.
POSEBNI CILJEVI PROJEKTA:
  • analiza i studija o zahtjevima toplinskih uređaja za hlađenje na projektnom području te projekcije do 2020.godine
  • istraživanje i identifikacija najučinkovitijih i odgovarajućih tehnika,
  • konstrukcija, ispitivanje i praćenje performansi inovativnih pilot postrojenja u tri od pet država sudionica,
  • modeliranje i izrada studija izvedivosti koje se mogu koristiti na projektnom  području.
REZULTATI PROJEKTA:
  • Utvrđene energetske potrebe za rashladnom energijom u jadranskoj regiji što će omogućiti planiranje razvoja tehnologije solarnog hlađenja i omogućiti znatne uštede u potrošnji električne energije.
  • Postavljena tri postrojenja za solarno hlađenje objekata u Jadranskoj regiji, od kojih jedno na prostoru Primorsko-goranske županije.
  • Ugrađen sustav solarnog hlađenja na objektu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti respiratornih organa i lokomotornog sustava Thalassotherapia Crikvenica. Radi se o sustavu solarnog hlađenja preko rashladnog uređaja/dizalice topline u bolničkom restoranu "Ružmarinka". Hlađenje je izvedeno apsorpcijskim rashladnim uređajem koji radi sa smjesom litijevog bromida i vode, očekivanog rashladnog učinka 17 kW, uz proizvodnju pogonske topline putem vakuumskih solarnih kolektora i distribuciju energije za hlađenje putem stropnih panela prilagođenih postojećem spuštenom stropu u restoranu. Predviđena je mogućnost korištenja otpadne topline apsorpcijskog rashladnog uređaja u periodu hlađenja, kao i topline proizvedene u solarnim kolektorima izvan perioda hlađenja, za potrebe pripreme potrošne vode. U periodima nedovoljne prisutnosti sunčeve energije, osigurana je mogućnost međusobnog nadopunjavanja hlađenja restorana iz solarne energije pogonjenog sustava i postojećih kompresijskih rashladnih uređaja. Pogledajte promotivni video!