Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o. 
Ciottina 17b, 51000 Rijeka
Hrvatska
Tel: 051/631 847
Mail: info@reakvarner.hr
 
Darko Jardas, dipl. ing. - Direktor
Tel:  051/ 631 844
Fax: 051/ 263 751
Mail: darko.jardas@reakvarner.hr
 
Andrej Čotar, dipl. ing. - Savjetnik za energetiku
Tel:  051/ 631 845   
 Fax: 051/ 263 751
Mail: andrej.cotar@reakvarner.hr
 
Andrej Filčić, univ. spec. oec. - Viši savjetnik za ekonomsko-financijske poslove
Tel:  051/ 631 846   
Fax: 051/ 263 751
Mail: andrej.filcic@reakvarner.hr
 
Lea Perinić, mag. cult. - Stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata
 
Vedran Krušvar, prof. - Stručni suradnik za provedbu projekata
Tel:  051/ 631 803
Fax: 051/ 263 751
Mail: vedran.krusvar@reakvarner.hr
  
Sanda Hunjak, mag. ing. - Stručna suradnica za provedbu projekata
Tel:  051/ 631 847 
Fax: 051/ 263 751
Mail: sanda.hunjak@reakvarner.hr  
 
Astrid Zekić, mag. ing. - Stručna suradnica za provedbu projekata
Tel:  051/ 631 800
Fax: 051/ 263 751
Mail: astrid.zekic@reakvarner.hr
 
IBAN HR0924020061100546152
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
OIB: 12082034725
Porezni broj (MB): 02485346
Matični broj suda (MBS): 040255227

Pošalji upit

Copyright © 2018 REA Kvarner, Sva prava pridržana