Regionalna energetska agencija Kvarner
Ciottina 17b, 51000 Rijeka
Hrvatska
Tel: 051/631 847
Mail: info@reakvarner.hr
Darko Jardas, dipl. ing. - Ravnatelj
Tel:  051/ 631 844
Fax: 051/ 263 751
Mail: darko.jardas@reakvarner.hr 
Andrej Filčić, univ. spec. oec. - Viši savjetnik za ekonomske i financijske poslove
Tel:  051/ 631 846   
Fax: 051/ 263 751
Mail: andrej.filcic@reakvarner.hr
Sanda Hunjak, mag. ing. - Viša stručna suradnica za provedbu projekata
Tel:  051/ 631 847 
Fax: 051/ 263 751
Mail: sanda.hunjak@reakvarner.hr
Dražen Zrinščak, dipl. oec. - Stručni suradnik za provedbu projekata
Tel: 051/ 631 800
Fax: 051/ 263 751
Mail: drazen.zrinscak@reakvarner.hr
Andrej Čotar, dipl. ing. - Savjetnik za energetiku
Tel:  051/ 631 845   
 Fax: 051/ 263 751
Mail: andrej.cotar@reakvarner.hr

Lea Perinić, mag. cult. - Viša stručna suradnica za provedbu projekata
Tel:  051/ 631 803
Fax: 051/ 263 751
Mail: lea.perinic@reakvarner.hr

Vedran Krušvar, prof. - Stručni suradnik za provedbu projekata
Tel:  051/ 631 800
Fax: 051/ 263 751
Mail: vedran.krusvar@reakvarner.hr

Pošalji upit

Suglasan(na) sam s obradom osobnih podataka koje sam naveo(la) u upitu, a u skladu s točkom 2. stavkom 1. "Pravila privatnosti" objavljenih na ovim mrežnim stranicama pod rubrikom Kontakti
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana