Publikacije

10 godina Regionalne enegetske agencije Kvarner
Brošura "Naših prvih 10!"

Projekt AGENT
Energetske agencije u Republici Hrvatskoj / projekt AGENT – AGEncies NeTworking (2011.)
 
Edukativni materijali za najmlađe:
Učinkovito korištenje energije u kućanstvu za najmlađe / REA Kvarner (2012.)
Vodič za moj eko dom / REA Kvarner, Cezar (2010.)
Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije / EU IPA Alterenergy (2015.)
FIESTA Vodič za energetsku učinkovitost / CIP IEE FIESTA (2015.)
 
Edukativno-informativne publikacije:
Mali vjetroagregati i fotonaponski moduli za autonomne aplikacije na otocima Primorsko-goranske županije / EIHP (2009.)
Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2012. - 2014. (projekt osnivanja REA Kvarner) / MRRFEU (2015.)
Innovative Financing Schemes in Local and Regional Energy Efficiency Policies / FEDARENE (2013.)
FEDARENE brošura 2016: Sustainable regions in action / FEDARENE (2015.)
Smart Islands Projects and Strategies / Issued from the 1st European Smart Islands Forum, June 2016, Athens, Greece

EU projekti:
IPA Alterenergy - informativni letak o projektu (2013.) 
MED SMILE - informativni letak o projektu (2014.)
MED EMILIE - informativni letak o projektu (2013.)
MED EMILIE - informativni letak pilot projekta „SunCool“ na Tehničkom fakultetu u Rijeci (2014.)
MED EMILIE - poziv na suradnju i uključivanje u rad EMILIE mreže (2015.)
CIP IEE FIESTA - informativni letak o projektu (2015.)
H2020 SIMPLA - informativni letak o projektu (2016.)
MED LOCATIONS - informativni letak o projektu (2016.)
MED LOCATIONS - letak LCTP Grad Rijeka (2019.)
MED LOCATIONS - letak LCTP Grad Zadar (2019.)
H2020 SIMPLA - Smjernice za usklađivanje planiranja enegetike i mobilnosti (2019.)
  
EU CIP IEE projekt „Osnivanje Regionalne energetske agencije Kvarner Primorsko-goranske županije“:
D11 Energetski pregledi zgrada Primorsko-goranske županije / CIP IEE projekt „Osnivanje Regionalne energetske agencije Kvarner Primorsko-goranske županije“ (2011.)
D13 Izvješće o napretku u uporabi OIE u Primorsko-goranskoj županiji / CIP IEE projekt „Osnivanje Regionalne energetske agencije Kvarner Primorsko-goranske županije“ (2012.)
D14 Izvješće o redukciji emisija stakleničkih plinova / CIP IEE projekt „Osnivanje Regionalne energetske agencije Kvarner Primorsko-goranske županije“ (2012.)
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana