Izjava o pristupačnosti

Regionalna energetska agencija Kvarner obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019).
Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.reakvarner.hr

Status usklađenosti
Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 16. prosinca 2019. godine. U pripremi Izjave korišteni su rezultati početne procjene koju je izvršila treća strana.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti Službeniku za informiranje Regionalne energetske agencije Kvarner.

Inspekcijski nadzor
Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.Telefonska pomoć osobama s invaliditetom i podrška korisnicima pomoćne tehnologije:
Službenik za informiranje Regionalne energetske agencije Kvarner, tel. 051 631 803