O nama

Regionalnu energetsku agenciju Kvarner (REA Kvarner d.o.o.) utemeljila je Primorsko-goranska županija 2009. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću čija je zadaća uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetskih resursa te poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora na prostoru Županije. Osnivanje i rad agencije u prve tri godine poslovanja financirano je sredstvima iz EU fondova u okviru programa CIP - Inteligentna energija za Europu. Uz provođenje brojnih projekata kojima je na regionalnoj razini promican održivi razvoj i energetska učinkovitost, REA Kvarner d.o.o. bila je zadužena za izradu energetskih bilanci i planova. U skladu s navedenim, Agencija je izrađivala godišnje i trogodišnje akcijske planove za Županiju te Akcijske planove energetski održivog razvitka za gradove potpisnike inicijative Sporazum gradonačelnika. REA Kvarner d.o.o. bila je izrazito fokusirana na međunarodnu suradnju te je od svog osnivanja sudjelovala u provedbi niza projekata financiranih sredstvima iz fondova EU, surađujući pritom s partnerima iz velikog broja europskih zemalja.

 

U svjetlu realizacije velikih infrastrukturnih projekata (poput energetske obnove javnih zgrada), postupno je jačala potreba za podizanjem razine usklađenosti aktivnosti Agencije sa Županijom. U prosincu 2017. godine Primorsko-goranska županija osniva novu organizaciju: ustanovu Regionalna energetska agencija Kvarner. Ocijenjeno je kako forma ustanove predstavlja pogodniji institucionalni okvir jer omogućuje kvalitetniju koordinaciju aktivnosti sa Županijom te intenzivniju dinamiku i uključenost Ustanove u provedbi projekata Županije. Novouspostavljena Ustanova nastavlja provoditi zaduženja prethodne organizacije s ciljem njihovog daljnjeg unapređivanja.

 
Osnivač:
Primorsko-goranska županija
 
Vizija:
Primorsko-goranska županija s visokim udjelom proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kao primjer energetski neovisne regije te županija koja je primjer primjene mjera energetske učinkovitosti.
 
Misija:

Povećanje udjela obnovljivih izvora energije te ostvarenje energetskih ušteda putem provedbe projekata energetski održivog razvitka koji promiču i potiču uporabu obnovljivih izvora energije i primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Kroz svoj rad Regionalna energetska agencija Kvarner uvodi i promiče dobre prakse gospodarenja energijom, potiče koncept održivog razvoja, educira, pruža informacije, savjete te niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom, a s ciljem postizanja energetskih ušteda te povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije u Primorsko–goranskoj županiji.


Statut ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner