01.04.2021

PRISMI PLUS (Interreg MED)
NAZIV PROJEKTA:  Prenošenje seta alata za integriranje obnovljivih izvora energije na pametnim mediteranskim otocima i ruralnim područjima  (eng. Transferring a toolkit for RES Integration in Smart Mediterranean Islands and rural areas)

AKRONIM PROJEKTA: PRISMI PLUS
PROGRAMSKI OKVIR:  Interreg MED  
WEB STRANICA: PRISMI PLUS (interreg-med.eu)
STATUS PROJEKTA: završen

PARTNERI:
Sveučilište „La Sapienza” u Rimu
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište Zapadne Atike
Udruga gradova i općina regije Lacij
Regionalna energetska agencija Kvarner
Općina Nisiros
Grad Čapljina

TRAJANJE PROJEKTA:  1.3.2021. – 30.6.2022.
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 499.757,50 EUR
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt PRISMI PLUS nastavak je uspješno provedenog Interreg MED projekta PRISMI koji je završio 2018. godine. U okviru projekta PRISMI kreiran je set alata, tj. softversko rješenje, za analizu energetskoga sustava i lakšu identifikaciju potencijala korištenja obnovljivih izvora energije na području konkretne jedinice lokalne samouprave. Projekt PRISMI bio je fokusiran isključivo na otoke pa su njegovom provedbom u Hrvatskoj bili zahvaćeni Vis i Korčula. Spomenuti set alata bio je primijenjen na ovim otocima te su kao ishod nastale studije slučaja uključenih jedinica lokalne samouprave. Projekt PRISMI PLUS nastavlja ovu inicijativu i širi fokus te će osim otoka uključiti i ruralne općine koje su u energetskom smislu nerijetko izolirane poput onih na otocima.
Regionalna energetska agencija Kvarner pridružena PRISMI PLUS konzorciju kako bi pružila tehničku pomoć hrvatskim jedinicama lokalne samouprave koje su se uključile kao pridruženi partneri. Općina Mrkopalj i Grad Cres sudjelovat će na edukacijama koje će konzorcij organizirati kako bi se demonstrirala učinkovitost projektnih alata za provedbu scenarijske analize energetskog sustava svake od ovih jedinica lokalne samouprave te će davati povratne informacije koje su neophodne za usavršavanje tih alata. Također, Općina Mrkopalj bit će uključena u proces izrade Akcijskog plana za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP).
Ukupni proračun projekta je 499.757,50 EUR, pri čemu je iznos namijenjen Regionalnoj energetskoj agenciji Kvarner 36.287,50 EUR, odnosno 272.156,25 HRK. Program Interreg MED financira 85% projektnog proračuna Regionalne energetske agencije Kvarner, tj. 30.844,37 EUR ili 231.332,81 HRK.