IZRADA SEAP-a ZA GRADOVE I OPĆINE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Europska komisija 2008. godine pokrenula inicijativu Sporazum gradonačelnika europskih gradova, s ciljem povezivanja energetski osviještenih europskih gradova. Prihvaćanjem Sporazuma gradonačelnici su se, izmedu ostaloga, obvezali na izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvitka grada (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP).

SEAP predstavlja temeljni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira realno stanje te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata, primjenu mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020.godine.
 
REA Kvarner do sada je izradila  SEAP-a za sljedeće JLS: Grad Krk, Grad Opatiju, Grad Kastav i Općinu Čavle, te sudjelovala u izradi SEAP-a za Grad Rijeku, a trenutno su u izradi akcijski planovi za Općinu Matulji i Grad Cres.