H2020 projekt INSULAE

U okviru europskog projekta INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU razvijamo nova inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka koja je ključna kako za postizanje klimatsko-energetskih ciljeva, tako i za bolju kvalitetu života na otocima. Projektne aktivnosti usmjerene su na otoke Unije (Hrvatska), Bornholm (Danska) i Madeira (Portugal), kao ogledne otoke (eng. lighthouse islands) a rezultati tamo provedenih pilot aktivnosti bit će korišteni za transfer znanja i izradu akcijskih planova otoka Menorca (Španjolska), Norderney (Njemačka), Psara (Grčka) i Bonaire (Nizozemski Antili).