Pilot projekt solarnog hlađenja realiziran u okviru EU MED projekta EMILIE