Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2021. godinu

Temeljem članka 28. stavaka 1., 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), objavljuje se Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2021. godinu. 
Plan nabave objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Privici:
Plan nabave Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu