Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2018. godinu

Temeljem članka 28. stavaka 1., 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), objavljuje se Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2018. godinu.


Javni naručitelj Regionalna energetska agencija Kvarner, sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16), objavljuje da je u sukobu interesa s gospodarskim subjektom REA Kvarner d.o.o., Ciottina 17b, 51000 Rijeka, OIB:12082034725.Privici:
Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune plana nabave ustanove Regionalna energetska agencija za 2018. godinu
II. Izmjene i dopune plana nabave ustanove Regionalna energetska agencija za 2018. godinu
III. Izmjene i dopune plana nabave ustanove Regionalna energetska agencija za 2018. godinu
IV. Izmjene i dopune plana nabave ustanove Regionalna energetska agencija za 2018. godinu
V. Izmjene i dopune plana nabave ustanove Regionalna energetska agencija za 2018. godinu