Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu

Temeljem članka 28. stavaka 1., 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22), objavljuje se Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu.

Poveznica na plan nabave u Elektroničkom oglasniku je
 https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Privici:
Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu
Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu I. dopune
Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2023. godinu II. izmjene i dopune