10.01.2022

Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9/21)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9/21). Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:

  • • su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
  • • se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline

Korisnici sredstava Fonda  su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici.
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u
iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:

  • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,

što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade

Opravdani troškovi po ovom Natječaju su troškovi nastali nakon objave Natječaja:

  • energetske obnove,
  • stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu  (do najviše 5% iznosa ukupne investicije)

Rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

Natječajna dokumentacija dostupna na sljedećoj poveznici.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ilustracija: Kuća Veneziana, Rijeka