08.10.2020

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama

FZOEU je objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu, u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Postojeća građevina u smislu Poziva je zgrada koja je zakonita:

 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (u koliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti);
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 200.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove s uključenim PDV-om:

A) Nabava i ugradnja FNE:

 • do 80%, ali ne više od 196.000,00 kuna ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka;
 • do 60%, ali ne više od 147.000,00 kuna ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40%, ali ne više od 98.000,00 kuna ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

B) Provođenje stručnog nadzora:

 • do 80%, ali ne više od 4.000,00 kuna ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka;
 • do 60%, ali ne više od 3.000,00 kuna ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • 40%, ali ne više od 2.000,00 kuna ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 7.000.000,00 kuna.

Fond će dodjeljivati raspoloživa sredstva do njihovog iskorištenja ili do konca 2020. godine, što prije nastupi i na mrežnim stranicama Fonda objavljivati obavijesti o:

 • privremenom zatvaranju Poziva do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava;
 • ponovnom otvaranju Poziva, bude li potrebno i
 • zatvaranju Poziva zbog utroška raspoloživih sredstava, ako isto nastupi prije konca 2020. godine.

Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u “e-Prijave” od 23. studenog 2020. u 9:00 sati:

 • do objave na www.fzoeu.hr: obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.