04.09.2020

[Najava] Uskoro javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

Prema najavama iz Fonda, uskoro kreće Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske i/ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima. Građanima će tako na biti na raspolaganju 30 milijuna kuna za ugradnju kotlova na biomasu, dizalica topline i termičkih solarnih kolektora, a mogu, ovisno o području na kojem se nalazi objekt, računati na 40 do 80% sufinanciranja, odnosno do maksimalnih 75 tisuća kuna.

Izvor: FZOEU