31.08.2010

Energetski učinkovite žarulje

Od 1. rujna 2009, u Europi, žarulje sa žarnom niti i druge energetski neefikasne žarulje postupno se zamjenjuju energetski učinkovitijim žaruljama. Prelaskom na energetski učinkovitiju rasvjetu, europska kućanstva mogu uštedjeti energiju i doprinijeti postizanju EU ciljeva klimatske zaštite.

Službe Europske komisije su stvorile web stranicu, na 22 jezika, putem koje obaviještvaju potrošače, stručnjake i medije o širokom rasponu trenutno dostupnih energetski učinkovitih žarulja i prestanku proizvodnje energetski neefikasnih tipova žarulja.

Web stranica sadrži interaktivni alat koji vam pomaže odabrati odgovarajuće žarulje za svoje potrebe, s opisom važnih informacija o proizvodu, koji će morati biti iskazani na pakiranju žarulja od 1. rujna 2010, kako bi se potrošačima omogućilo donošenje odluke o izboru energetski učinkovite rasvjete koja odgovara njihovim potrebama.

www.e-lumen.eu