19.12.2016

EU projekt LOCATIONS: Rijeka i Zadar u izradi planova za razvoj održivih kruzing destinacijaOd 13.-15. prosinca 2016. u prostorijama koordinatora - Znanstvenog parka AREA iz Trsta - održan je kick-off sastanak europskog projekt LOCATIONS, sufinanciranog u okviru programa Interreg Mediteran.

Projekt LOCATIONS – „Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama“ (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities) ima za cilj potaknuti relevantne dionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and mobility Plans – LCTPs) sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, a s ciljem smanjenja prometnih gužvi te zagađenja okoliša.

Razvijene mjere usmjerene na održivu mobilnost i intermodalni transport nadovezivat će se na postojeće Akcijske planove energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) i Planove održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) uključenih gradova, a bazirat će se na učinkovitijoj upotrebi energetskih resursa i smanjenju štetnog utjecaja pojačanog prometa povezanog s kruzing turizmom na okoliš.

Metodologija razvijena u okviru projekta bit će testirana u Rijeci (HR), Zadru (HR), Ravenni (IT), Malagi (ES), Lisabonu (PT), Trstu (IT) i Draču (AL) te korištena u svrhe kapitalizacije i transfera u druge mediteranske kruzing destinacije.

U provedbu projekta LOCATIONS koji je započeo 1.11.2016., a trajat će do 31.10.2019. godine, uključeno je ukupno 19 partnerskih organizacija iz 5 mediteranskih zemalja. Vrijednost projekta iznosi 3 milijuna EUR, a hrvatski partneri na projektu su Regionalna energetska agencija Kvarner, Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar, uz Lučku upravu Zadar i Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao pridružene partnere.